הדס יריב - בריאות, תזונה ואחריות תאגידית

יותר ויותר חברות מבינות כיום את חשיבות הבריאות והאחריות התאגידית בחברה המודרנית. 

הצרכן המודרני אינו מתפשר על איכות המוצר, אך מבקש לקבל עם המוצר שהוא קונה גם ערך מוסף בריאותי, תזונתי ואף סביבתי. הדרך אל הצרכן עוברת הן דרך התקשורת השיווקית והן דרך קהל מקצועי שמכיר ומבין את המוצר ואת היצרן. המטרה היא בניית מוּדעות לערך המוסף של המוצר כדי לרכוש את אהדת הצרכן הנבון. 

תקשורת שיווקית לבדה אינה נותנת מענה לדרישות הצרכן המודע, ומכאן החשיבות המרובה לפעילות מקצועית של מומחי תזונה, בריאות ואחריות תאגידית.

תקשור נכון ומדויק
ייצור מוצרים בעלי ערך אמיתי ומשמעותי
אמונה בדרך ועקביות
עובדים מגויסים יצירת מודעות, הכרה בחשיבות והזדהות
מתן מידע ושקיפות אודות המוצרים Food Telling, Food With a Message

ההתמחות שלי: